Hrad Hukvaldy

Počátky hradu spadají do poloviny 13. století, kdy ho údajně založili pánové z Hückeswagenu, což byla německá hrabata, jejichž představitel Arnold von Hückeswagen již v dřívějších dobách přišel do českých zemí na pozvání tehdejšího českého krále Přemysla Otakara I. Arnold měl za úkol zprostředkovat sňatek Přemyslovy dcery Anežky s anglickým králem Jindřichem III. a ačkoliv nakonec ze svatby sešlo, zůstal Arnold v královských diplomatických službách a získal území na severovýchodě Moravy. Údajně některý z jeho potomků založil v polovině 13. století hrad Hukvaldy. První zmínka o hradu Hukvaldy pochází z roku 1285.

Od poloviny 14. století patřil hrad Hukvady olomouckým biskupům, kteří byli i v dalších staletí jeho občasnými majiteli. Z důvodu špatné finanční situace olomouckého biskupství byl totiž často hrad zastavován. Hrad na krátkou dobu vlastnil např. uherský král Zikmund či český král Jiří z Poděbrad. Olomoucké biskupství (později arcibiskupství) vlastnilo hrad s přestávkami až do roku 1948, kdy přešel hrad do vlastnictví státu.

V roce 1993 byla na hradě vystavěna vyhlídka, ze které je krásný výhled na Moravskoslezské Beskydy a Radhošť.

Otevírací doba hradu Hukvaldy

• duben a říjen (SO, NE, státní svátky): 9.00 - 16.00 hod.
• květen až srpen (denně mimo PO): 9.00 - 18.00 hod.
• září (denně mimo PO): 9.00 - 17.00 hod.
Pokud se na hradě konají koncerty či jiné kulturní akce, je hrad otevřen až do ukončení těchto akcí.
Rozhodne-li se někdo pro navštívení hradu v době mimo jeho pravidelnou otvírací dobu, může se informovat na čísle +420 604 618 144 a dohodnout se se správcem hradu. Cena za indvidiuální prohlídku Vám bude na požádání sdělena.

Vstupné na Hukvaldy

• dospělí: 60,- Kč
• studenti, důchodci a mládež od 15 do 18 let: 40,- Kč
• děti od 3 do 15 let, ZTP, ZTP/P: 20,- Kč
Výše uvedené vstupné je celodenní. Hrad Hukvaldy si můžete za uvedené vstupné prohlédnout sami nebo s průvodcem. Prohlídka hradu s průvodcem se ukusteční, pokud je minimálně 5 zájemců a trvá 40 minut. První prohlídka začíná v 10 hodin a poslední hodinu před uzavřením hradu. V případě pořádání akcí může být vstupné upraveno.

Akce na hradě
V průběhu sezóny se na hradě Hukvaldy koná několik akcí, velikonoční jarmark, Ondřejská pouť na začátku Adventu či různé akce mající za cíl přiblížit život na hradě v dávných dobách. Nejznámější akcí konající se na hradě Hukvaldy je festival Janáčkovy Hukvaldy, který bude v roce 2011 slavnostně zahájen dne 25.6. a ukončen 24.7. Konkrétní program akcí pro rok 2015 naleznete na stránkách hradu Hukvaldy.