Nejnovější články

Poutníci, kteří se již v minulosti účastnili procesí k Panně Marii Frýdecké, většinou navštívili také místo zvané "Hájek".

Známá frýdecká ulice vede z ulice Revoluční (za Kauflandem) k Zámeckému náměstí. Původně zde stály tři polodřevěné kupecké domy domy z 2. poloviny 18. století, architektonická památka, která neměla v širokém okolí obdoby.

Od roku 2011 mají obyvatelé a návštěvníci Frýdku-Místku možnost shlédnout část města z ptačí perspektivy. Musí jen zdolat 200 schodů ve věži farního kostela Sv. Jana Křtitele nedaleko Zámeckého náměstí ve Frýdku.

Přehradní nádrž Šance, která slouží jako zdroj pitné vody pro město Frýdek-Místek. byla vybudována na severním okraji obce Staré Hamry v letech 1964 až 1969. Před vybudováním přehrady se Staré Hamry

Lysá hora je se svou nadmořskou výškou 1323 metrů nejvyšším vrcholem Moravskoslezských Beskyd. Leží na pomezí obcí Ostravice, Staré Hamry, Malenovice a Krásná.

Jste zde

Frýdecký zámek

 
 
 

Historie zámku

Frýdecký zámek je dominantou náměstí ve Frýdku. Pochází z poloviny 14. století, kdy ho zde nechala vybudovat knížata z Těšínska a hrad měl sloužit ochraně zemské hranice s Moravou a obchodní cesty. Kromě toho měl za úkol chránit i nově vznikající městěcko Frýdek.

Jak už tomu bývá, tak i počátky frýdeckého hradu jsou obestřeny celou řadou pověstí a záhad. Jeho přesná původní podoba není známa. Podle některých dochovalých zdrojů se usuzuje, že se jednalo o patrovou budovu s branou a padacím mostem, které byly obehnány přes deset metrů širokým a pět metrů hlubokým příkopem. Původní hradby se nacházely zhruba tam, kde je dnes obvod druhého nádvoří. V době pohusitské bylo půovdní patro zvýšeno a byly přistavěny další části, mimo jiné i křídlo, ve kterém se nachází Rytířský sál, byly také vylepšeny obranné prvky zámku.

V průběhu 16. století za dob nadvlády Pernštejnů byla dostavěna jižní, východní a západní křídla v renesančním stylu. Z této doby pochází i kaple sv. Barbory. Za dob pánů z Bruntálu došlo k úpravám stávajících částí zámku a na prvním nádvoří byly vybudovány další stavby. Později byl zasypán i původní příkop. Od roku 1636 až do roku 1651 vlastnil zámek Jiří s Oppersdorfu, který zámek rovněž opravil, nechal zbořit některé měšťanské domy a ke kapli dal přistavit sakristii. Na jeho památku zůstaly na zámku dva kamenné erby - jeden je zazděn na druhém nádvoří, druhý je umístěn nad průjezdem předního zámeckého křídla. Roku 1688 zasáhl zámek rozsáhlý požár, při kterém vyhořel nejen zámek ale i velká část města. Na rekonstrukci zničeného zámku měl velké zásluhy František Eusebius, syn Jiřího.

Po jeho smrti v rekonstrukci pokračovala jeho žena Anna Zuzana Beesová a později i její dcera, která se provdala za hraběte z Pražma. Páni z Pražma dostavěli průčelní věž, upravili a nechali vysvětit kapli, provedli interiérové úpravy. Roku 1797 zámek koupila dcera Marie Terezie, arcivévodkyně rakouská Marie Kristýna a zámek začal být využíván ke správním a kancelářským účelům. Původní zámecká zahrada, která byla zmiňována v polovině 17. století jako ovocná zahrada, byla přeměněna na anglický park.

Roku 1918 přešel zámek do vlastnictví státu a byly do něj umístěny kanceláře a úřady. OD roku 1923 až do 70. let minulého století v prostorách zámku sídlilo ředitelství Státních lesů a statků. Původní mobiliář byl částečně přemístěn a částečně rozkraden. Od roku 1924 byla v Rytířském sále umístěna první muzejní expozice. Od roku 1960 na zámku sídlilo muzeum (současné Muzeum Beskyd Frýdek-Místek). Na konci minulého století získal zámek novou fasádu, roku 2003 byl po rekonstrukci návštěvníkům opět zpřístupněn Rytířský sál a o rok později byl rekonstruován Zlatý salónek.

Stálé expozice frýdeckého zámku

Beskydy - příroda a lidé

Jednou z nejvíce navštěvovaných expozicí zámku je expozice "Beskydy - příroda a lidé", která zahrnuje více než 2000 předmětů dokumentujících historii, etnografii a přírodní poměry celého regionu. Návštěvníci tak mají ve 13 místnost možnost spatřit ukázky řemesel, obuvnickou, krejčovskou a tkalcovskou dílnu, keramiku z dílny z Tošanovic, interiér typické beskydské chalupy, kolekce ptáků, savců a ryb, z nichž jmenujme např. medvěda, jelena či losa.

Zámecký okruh

V květnu 2002 byla otevřená prohlídková trasa frýdeckého zámku. Nabízí zrekonstruovaný Rytířský sál s 35 erby slezské šlechty, zámecké interiéry instalované v reprezentačních prostorách zámku, vyhlídkový gloriet, kapli sv. Barbory a další zajímavosti. Na virtulní prohlídku Rytířského sálu se můžete podívat zde.

Další expozice

Další stálou expozicí je expozice města Frýdku-Místku, expozice prezentující Frýdek jako Mariánské poutní místo, která se nachází v sakristii kaple sv. Barbory, která je připomínkou toho, že Frýdek již od 18. století patří k významným mariánským poutním místům. Návštěvníci mohou obdivovat sochy Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše a Neposkvrněného Srdce Panny Marie, které byly přestěhovány z poutního kostela Navštívení Panny Marie – Baziliky minor. Malá expozice je věnována rovněž básníkovi a překladateli, frýdeckému rodákovi Óndrovi Łysohorskému.

Praktické informace

Otevírací doba

  • po-st, pá : 8.00 - 12.00 hod., 12.30 - 16.00 hod.
  • čt: 8.00 - 12.00 hod., 12.30 - 17.00 hod.
  • so, ne, svátky: 13.00 - 17.00 hod.

Vstupné

  • Zámecký okruh, expozice Beskydy, příroda a lidé: dospělí 40 Kč, mládež (6-18 let) 20 Kč, děti do 6 let zdarma, rodinné vstupné pro 4 a více osob (rodiče + děti) 100 Kč
  • expozice Frýdek a Místek, Zámecká kaple sv. Barbory a výstavy: dospělí 20 Kč, mládež 10 Kč, děti do 6 let zdarma.

Aktuální informace o výši vstupného a aktuálních či připravovaných akcích najdete na stránkách Muzea Beskyd Frýdek-Místek.

 
 
 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer